en

Kliniska studier

Just nu genomför vi kliniska studier med ny behandling för bakteriell vaginos och vaginal svampinfektion. För att delta väljer du först vilka symtom som stämmer bäst överens med dina besvär. Därefter svarar du på fem frågor och bokar ett kostnadsfritt läkarbesök. Genom att delta i studien får snabbt en besökstid för undersökning och eventuell behandling.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Du måste vara minst 18 år för att få delta i studien.


Vilka symtom stämmer bäst?

Vaginal svampinfektion
Flytningar samt något av följande;
klåda, sveda, irritation

Till frågorna >
Bakteriell vaginos
Flytningar samt något av följande;
lukt, sveda, irritation

Till frågorna >
kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Sverige
Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81
nyhetsbrev

EuropeEIT Health is supported by the EIT,
a body of the European Union