en

Kliniska studier

Vi genomför just nu två kliniska studier med en ny behandling för antingen vaginal svampinfektion eller bakteriell vaginos. För att delta i någon av studierna svarar du på fem frågor och bokar därefter besök hos en läkare. Du får snabbt en besökstid för undersökning och eventuell behandling. Besöket är kostnadsfritt.

Studierna är godkända av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.
Du måste vara minst 18 år för att få delta i studierna.


Vilket besvär har du?

Vaginal svampinfektion
Till frågorna >
Bakteriell vaginos
Till frågorna >
kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Sverige
Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81
nyhetsbrev

EuropeThis project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme