Gedeas ambition är att utveckla den första antibiotikafria behandlingen som både förebygger och behandlar bakteriell vaginos.
pHyph är en vaginaltablett som har visat väldigt god medicinsk effekt.

VAGINAL HÄLSA 

Läs mer om bakteriell vaginos och vaginal svampinfektion.

Test: BV eller svamp? 

MEDICINSKT BEHOV
Bakteriell vaginos är ett återkommande problem som drabbar kvinnor över hela världen.
KLINISKA STUDIER
I vår senast avslutade studie fick 90% av deltagarna minskade symptom. Från dag 35 t.o.m. fjärde uppföljningsmånaden var återfallen betydligt lägre efter behandling med pHyph jämfört med patienter behandlade med antibiotika som rescue-behandling.
Enligt WHO är antibiotikaresistens ett av vår tids största hot mot global hälsa. Av all antibiotikaförskrivning till kvinnor i Sverige, ges 4% mot bakteriell vaginos.1
1. Socialstyrelsen läkemedelsdatabas 2019.
WHO

NYHETER

Gedea Biotechs mål är att bidra till en mer hållbar global kvinnohälsa genom att begränsa överflödig användning av antibiotika. Vi utvecklar en behandling som är säker att använda, effektiv och antibiotikafri för att lösa problemen med vaginala infektioner och dess komplikationer.

Annette Säfholm
+46 (0) 708 - 91 86 81
Image
Image

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies