Gedeas ambition är att utveckla den första antibiotikafria behandlingen som både förebygger och botar bakteriell vaginos.
pHyph är en vaginaltablett som har visat väldigt god medicinsk effekt.

GEDEA BIOTECH
pHyph är framtaget av Gedea Biotech – ett företag som grundats av ett tvärvetenskapligt team från Lunds universitet.
MEDICINSKT BEHOV
Bakteriell vaginos är ett återkommande problem som drabbar kvinnor över hela världen.
KLINISKA STUDIER
I vår senast avslutade studie var 82 % av deltagarna kliniskt friska från bakteriell vaginos efter en vecka.
Enligt WHO är antibiotikaresistens ett av vår tids största hot mot global hälsa. Av all antibiotikaförskrivning till kvinnor i Sverige, ges 4% mot bakteriell vaginos.1
1. Socialstyrelsen läkemedelsdatabas 2019.
WHO

NYHETER

Gedea Biotechs mål är att bidra till en mer hållbar global kvinnohälsa genom att begränsa överflödig användning av antibiotika. Vi utvecklar en behandling som är säker att använda, effektiv och antibiotikafri för att lösa problemen med vaginala infektioner och dess komplikationer.

Annette Säfholm
+46 (0) 708 - 91 86 81
EU
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 878775