Vetenskap, forskning, hållbarhet och jämställdhet är våra ledord som genomsyrar allt vårt arbete. Vi vill utveckla effektiva behandlingar som är hållbara för såväl patienter som vår omvärld.

För Gedea Biotech är hållbarhet en kärnverksamhet – inte en image. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är antibiotikaresistens ett växande problem och ett av de största hoten mot global folkhälsa. Vår affärsidé är att skapa en infektionsbehandling fri från antibiotika, för så många som möjligt. Just nu pågår kliniska studier och vi närmar oss en produktlansering. Allt pekar på att pHyph har potential att nå långt på en marknad med stort medicinskt behov.

Gedea Biotech startades av ett tvärvetenskapligt team från Lunds Universitet. Den breda kompetensen hos våra medarbetare utgör grunden för vår framgång. Sedan starten 2015 har vi dessutom tacksamt tagit emot flera priser som gör oss ännu lite stoltare över det vi hittills har åstadkommit.

Se filmen om Gedea Biotech, teamet och våra mål

Annette Säfholm

Annette Säfholm

VD

Annette är fil. dr i medicin från Lunds universitet och har en magisterexamen i medicinsk biologi från Linköpings universitet. Hon har lång erfarenhet av projektledning och affärsutveckling inom både noterade och onoterade bolag samt från sjukvårdssektorn.

annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81
VI ÄR GEDEA
Eva Norell

Eva Norell

Marknadsansvarig

Eva är fil.mag från Linköpings universitet och har en bred erfarenhet av medical marketing och projektledning inom hälso- och sjukvårdssektorn. Hon har haft roller inom kommunikation, marknadsföring och försäljning på Pfizer, Sanofi, Studentlitteratur och inom Läkaresällskapet.

eva.norell@gedeabiotech.com
+46 (0) 709 - 36 04 20
Ekaterina Riabova

Ekaterina Riabova

QA/RA Director

Ekaterina har en doktorsexamen i bioorganisk kemi från Lunds Universitet och en masterexamen i kemi från Moskvauniversitetet. Ekaterina har mer är 10 års erfarenhet från produktutveckling, produktförbättring, uppföljning, kvalitetsledningssystem samt klinisk och regulatorisk support i flera medicintekniska företag. Hon är certifierad kvalitetsrevisor för  ISO 13485, ISO 9001, IVDD/IVDR, MDD/MDR, QSR and MDSAP .
Sten Kornfält

Sten Kornfält

Klinisk projektledare

Sten har en apotekarexamen från Uppsala universitet. I positioner som bland annat klinisk prövningsledare och projektledare har han över 25 års erfarenhet från utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter.
Olov Sterner

Olov Sterner

Medgrundare, styrelseordförande

Olov är professor i organisk kemi vid Lunds Universitet. Han har stor erfarenhet av att starta och driva innovativa life science- företag. Olov är medgrundare till och styrelseordförande i De-NovaStella AB, styrelsemedlem i PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science), Respiratorius AB, Gabather AB och Glactone AB.
Helena Strevens

Helena Strevens

Medgrundare, styrelsemedlem och medicinskt ansvarig

Helena är med.dr och överläkare i obstetrik och gynekologi. Som medicinskt ansvarig ansvarar hon för bland annat kliniska studier och frågor gällande produktens användning. Helena har mångårig erfarenhet av att i kliniskt arbete behandla svampinfektioner och dess komplikationer. Hon är även partner i PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science).
Sophie Manner

Sophie Manner

Medgrundare

Sophie har en doktorsexamen i organisk kemi och arbetar som forskare vid Lunds Universitet. Hon ansvarar för laboratorieundersökningar och formulering inom Gedea. Sophie är även partner i PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science).
Ulf Ellervik

Ulf Ellervik

Medgrundare, ansvarar för forskning, utveckling och patent

Ulf är professor i bioorganisk kemi vid Lunds Universitet samt grundare av och styrelsemedlem i företaget Molecular Knowledge AB. Han är även partner i PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science).
Ton Berkien

Ton Berkien

Styrelseledamot

Ton Berkien har en kandidatexamen i ekonomi från Saxion-universitetet i Nederländerna och Life Science industry Diploma from PwC / Harvard Business School / IMD. Ton Berkien har kompetenser inom främst ledarskap, affärsutveckling och M&A. Sedan december 2020 är han Chief Business Officer på Ultimovacs ASA Norge). Ton var CBO på Nuevolution A/S och Director Global Transactions på Amgen innan han kom till Ultimovacs. Utöver detta så har han erfarenhet från bland annat Nycomed som senior Director of Corporate Development och M&A. Under 90-talet arbetade Ton på PriceWaterhouseCoopers (Sverige) Rijnconsult, KPMG och Gilde Investment Management (samtliga i Nederländerna). 
 
Peter Enberg

Peter Enberg

Styrelseledamot

Peter Enberg har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Peter har haft en karriär inom detaljhandel och livsmedel som ägare och VD på framförallt Kung Markatta. Som investerare har Peter investerat i 20 start ups och är eller har varit styrelseledamot i åtta bolag, till exempel Internatural, Speximo och Accumbo.
Mats Persson

Mats Persson

Styrelsemedlem

Mats har över 30 års erfarenhet av marknadsföring och licensaffärer inom global läkemedelsindustri. Mats kommer närmast från Astellas Pharma, där han varit general manager för Norden och Baltikum under de senaste tio åren. Han har lång erfarenhet från ledande befattningar inom Novo Nordisk, Pharmacia Corporation och Ferring International.
Per Antonsson

Per Antonsson

Styrelsemedlem

Per är doktor i Medicinsk vetenskap och har en Kandidatexamen i analytisk kemi och biokemi från Lunds universitet. Som Investment manager på Almi Invest har Per lång erfarenhet av affärsutveckling och investeringar i start up-företag, företrädesvis inom life science. Han har haft flertal rollen inom läkemedels-och bioteknikföretag. Per är för närvarande styrelsemedlem i två andra start up-företag inom life science.
Stina Gestrelius

Stina Gestrelius

Styrelsemedlem

Stina är tekn. dr i tillämpad biokemi och har 40 års erfarenhet från forskning, utveckling, lednings- och styrelsearbete i skandinaviska life science-bolag. Som entreprenör har Stina arbetat med forskning, utveckling, tillverkning och regulatoriska frågor inom Biora AB. Stina har även varit vice VD för Medicon Valley Alliance och är styrelsemedlem i Hansa Medical AB (publ).
UTMÄRKELSER OCH PRISER
Venture Cup
Venture Cup
Game Changer Maj 2017
Venture Cup
Venture Cup
Crowd Awards September 2017
Future Innovation
Future Innovation
Mars 2017
EIT Health Catapult third prize and The Public´s award 2018
EIT Health Catapult third prize and
The Public´s award 2018
Grant from Horizon 2020
Grant from Horizon 2020
SME Instruments 2019
Grant from Horizon 2020
Grant from Horizon 2020
Fast Track to Innovation 2020