en

Klinisk studie

Rekryteringen till våra kliniska studier har avslutats, det behövs inte fler kandidater till studien. Tack för ditt intresse!
kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Sverige
Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81
nyhetsbrev

Eit