Vetenskap, hållbarhet och jämställdhet är våra ledord som genomsyrar allt vårt arbete. Vi vill utveckla effektiva behandlingar som är hållbara för såväl patienter som vår omvärld.

För Gedea Biotech är hållbarhet en kärnverksamhet. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är antibiotikaresistens ett växande problem och ett av de största hoten mot global folkhälsa. Vår affärsidé är att skapa en effektiv, tilltalande infektionsbehandling, fri från antibiotika, för att lösa problemet med vaginal infektion och dess komplikationer. Just nu pågår kliniska studier och vi närmar oss en produktlansering. Allt pekar på att pHyph har potential att nå långt på en marknad med stort medicinskt behov.

Gedea Biotech startades av ett tvärvetenskapligt team från Lunds Universitet. Den breda kompetensen hos våra medarbetare utgör grunden för vår framgång. Sedan starten 2015 har vi dessutom tacksamt tagit emot flera priser som gör oss ännu lite stoltare över det vi hittills har åstadkommit.

Annette Säfholm

Annette Säfholm

VD

Annette har en executive managementutbildning från Executive Foundation Lund (EFL), är fil. dr i medicin från Lunds universitet och har en magisterexamen i medicinsk biologi från Linköpings universitet. Hon har över 10 års erfarenhet av projektledning och affärsutveckling inom både noterade och onoterade bolag samt från sjukvårdssektorn.

annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81
Annette Säfholm

Per-Ola Forsberg

CFO

Per-Ola har en examen i företagsekonomi från Lunds universitet och har över 25 års erfarenhet inom life science-industrin. Hans tidigare roller inkluderar CFO-positioner på Pharmiva AB, WntResearch AB, Idogen AB, LIDDS, Lunds universitet Bioscience och Probi AB. På Probi tjänstgjorde han som vice vd under de senaste två åren och ansvarade för företagets affärsverksamhet.
VI ÄR GEDEA
Sten Kornfält

Sten Kornfält

Klinisk projektledare

Sten har en apotekarexamen från Uppsala universitet. I positioner som bland annat klinisk prövningsledare och projektledare har han över 25 års erfarenhet från utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter.
img_6674.jpg

Eva Norell

Marknads-och kommunikationsansvarig

Eva har en magisterexamen från Linköpings Universitet i statsvetenskap och nationalekonomi. Hon har haft roller som Key Account Manager, kommunikationsansvarig och marknadschef i över 20 år. Hon har lång erfarenhet från försäljning, marknadsföring och kommunikation inom läkemedel och medicintekniska produkter.

Sten Kornfält

Anna-Karin Areskog

QA Director
Anna -Karin har en magisterexamen från Mälardalens högskola med inriktning på Quality in Life Science Industry, ett komplement till examen i kemiteknik från Lunds universitet. Hon har lång erfarenhet inom läkemedels- och medicinteknisk industri med många år som QA/RA och Senior QA Manager inom medicinteknikområdet med kvalitetsstandarder, regler och riktlinjer som GMP, MDR, IVDR, ISO13485 och 21 CFR 820.

 

Sten Kornfält

Emilia Lahtinen

Industridoktorand

Emilia har en Masterexamen i translationell medicin från Helsingfors Universitet. I sitt phD-projekt använder hon avancerad sekvenseringsteknik i kombination med maskininlärning och matematisk modellering för att undersöka etiologin hos bakteriell vaginos samt faktorer för framgångsrik antibiotikafri behandling med pHyph.

Ton Berkien

Ton Berkien

Styrelseordförande

Ton Berkien har en kandidatexamen i ekonomi från Saxion-universitetet i Nederländerna och Life Science industry Diploma from PwC / Harvard Business School / IMD. Ton Berkien har kompetenser inom främst ledarskap, affärsutveckling och M&A. Sedan december 2020 är han Chief Business Officer på Ultimovacs ASA Norge). Ton var CBO på Nuevolution A/S och Director Global Transactions på Amgen innan han kom till Ultimovacs. Utöver detta så har han erfarenhet från bland annat Nycomed som senior Director of Corporate Development och M&A. Under 90-talet arbetade Ton på PriceWaterhouseCoopers (Sverige) Rijnconsult, KPMG och Gilde Investment Management (samtliga i Nederländerna). 
 
Helena Strevens

Helena Strevens

Medgrundare, styrelseledamot och medicinskt ansvarig

Helena är Docent och överläkare vid avd. för obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund. Som medicinskt ansvarig vid Gedea, ansvarar hon för bland annat kliniska studier och frågor gällande produktens användning. Helena har mångårig erfarenhet av att i kliniskt arbete behandla svampinfektioner och dess komplikationer.
Ulf Ellervik

Ulf Ellervik

Medgrundare, styrelseledamot, ansvarar för forskning, utveckling och patent

Ulf är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet med fokus på design och syntes av kolväten i biologiska system, Förutom sitt engagemang i Gedea är han grundare av- och styrelsemedlem i företaget Molecular Knowledge AB och populärvetenskaplig författare.
Peter Enberg

Peter Enberg

Styrelseledamot

Peter Enberg har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Peter har haft en karriär inom detaljhandel och livsmedel som ägare och VD på framförallt Kung Markatta. Som investerare har Peter investerat i 20 start ups och är eller har varit styrelseledamot i åtta bolag, till exempel Internatural, Speximo och Accumbo.
Mats Persson

Mats Persson

Styrelseledamot

Mats har över 35 års erfarenhet av ledning av marknadsföring och licensaffärer inom global läkemedelsindustri. Mats kommer närmast från Astellas Pharma, där han varit General manager för Norden och Baltikum under de senaste 13 åren och nyligen Head of Tesaro i Norden 2018-19. Han har lång erfarenhet från ledande befattningar inom Novo Nordisk, Pharmacia Corporation och Ferring International. Idag, förutom styrelseuppdrag inom startupföretag inom life science-sektorn, har han även affärskonsultuppdrag inom life science.
Per Antonsson

Per Antonsson

Styrelseledamot

Per är doktor i Medicinsk vetenskap och har en Kandidatexamen i analytisk kemi och biokemi från Lunds universitet. Som Investment manager på Almi Invest har Per lång erfarenhet av affärsutveckling och investeringar i start up-företag, företrädesvis inom life science. Han har haft flertal rollen inom läkemedels-och bioteknikföretag. Per är för närvarande styrelsemedlem i två andra start up-företag inom life science.
Stina Gestrelius

Stina Gestrelius

Styrelseledamot

Stina är tekn. Dr. i tillämpad biokemi och har 40 års erfarenhet från forskning, utveckling, lednings- och styrelsearbete inom skandinaviska life science-bolag. Som entreprenör har Stina arbetat med forskning, utveckling, tillverkning och regulatoriska frågor inom Biora AB. Stina har även varit vice VD för Medicon Valley Alliance och erbjuder valideringstjänster till RDI-sponsorer genom SigridScience.
Sophie Manner

Sophie Manner

Medgrundare

Sophie har en doktorsexamen i organisk kemi och arbetar som forskare vid Lunds Universitet. Hon ansvarar för laboratorieundersökningar och formulering inom Gedea.
Olov Sterner

Olov Sterner

Medgrundare

Olov är professor emeritus i organisk kemi vid Lunds Universitet. Han har stor erfarenhet av att starta och driva innovativa life science- företag. Olov är medgrundare till Selcis Biopharma, De-NovaStella AB, Respiratorius AB, Gabather AB och Glactone AB.
UTMÄRKELSER OCH PRISER
Årets Rapidusföretag
Årets Rapidusföretag
2021
EIT Health Catapult third prize and The Public´s award 2018
EIT Health Catapult third prize and
The Public´s award 2018
Future Innovation
Future Innovation
Mars 2017
Venture Cup
Horizon

Grant from Horizon 2020
Fast Track to Innovation 2020

Venture Cup

Venture Cup
Crowd Awards September 2017

Horizon

Grant from Horizon 2020
SME Instruments 2019

Venture Cup
Venture Cup
Game Changer Maj 2017

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies