en

1 behandling för 2 besvär

pHyph har formulerats till en lokal behandling som förväntas motverka och förebygga vaginala infektioner som orsakats av både svamp och bakterier.

Substansen är väldokumenterad och har alltid varit en del av vår omgivning. Faktum är att den redan används som godkänd livsmedelstillsats. pHyph är helt fri från antibiotika och är ofarlig för både oss människor och vår miljö.


Svamp i underlivet Vid en svampinfektion frodas svampen under en hinna i underlivet som kallas biofilm. Biofilmen skyddar svampen och kan göra det svårare för en behandling att nå fram. Under biofilmen övergår svampen från sin ofarliga form till en infekterande hyf-form.

pHyph bryter ner biofilmen och får svampen att övergå till en ofarlig jästform. I jästform orsakar svampen inga besvär och följer med slidsekretet ut.
Bakteriell vaginos Vid bakteriell vaginos höjs slidans normala pH-värde och det uppstår en obalans i bakteriefloran. De infekterande bakterierna börjar, precis som svamparna, att frodas under biofilmen.

pHyph bryter ner biofilmen och återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet genom att sänka pH-värdet till sin naturliga nivå (pH 4,5).
  • Hindrar både svamp och bakterier från att etableras och infektera underlivet.
  • Bryter ner biofilmen och återställer pH-värdet.
  • Tränger undan infektionen istället för att döda den.

 

 

Se vår film om vaginala infektioner och hur pHyph fungerar

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Sverige
Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81
nyhetsbrev

Eit