Integritetspolicy Gedea Biotech AB

Gedea samlar, behandlar och lagrar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten. Vi är restriktiva och samlar bara in de personuppgifter som behövs. Personuppgifterna behandlas bara av berörd personal inom Gedea.

Gedea hanterar inte patienters personuppgifter i samband med kliniska studier som genomförs på uppdrag av Gedea. 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 
Vi samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter i syftet att: 

  • Kunna marknadsföra företaget gentemot kunder och samarbetspartners via telefon, e-post och post
  • Dialog med kontaktpersoner inom apotek och distribution av medicinska produkter
  • Kunna kommunicera med kunder och samarbetspartners vid telefonkontakt, e-post, nyhetsbrev och i våra konton på sociala medier
  • Hantera uppgifter om anställda för löneadministration, tillträde till lokaler, tillgång till datasystem, kontaktuppgifter i samband med olycksfall
  • Kommunicera med bolagets ägare

 Laglig grund för behandlingen av personuppgifter 

  • Samtycke: E-postutskick till prenumeranter på nyhetsbrev
  • Intresseavvägning: marknadsföring mot t.ex. apotek, intresserade samarbetspartners
  • Avtal med den registrerade: leverantörer, kunder, aktieägare
  • Rättslig förpliktelse: t.ex. Bokföringslagen och regler gällande kliniska studier

 Upphörande av samtycke 
Du kan när som helst meddela oss när du inte vill ha nyhetsbrev och information från oss via länk i nyhetsbrevet. 

Hur länge bevarar vi din information?
Vi bevarar din information under den tid som krävs för ändamålet med behandlingen.  

Personuppgifter som behandlas på uppdrag av Gedea
Leverantörer av tjänster till Gedea behandlar ibland personuppgifter på uppdrag av Gedea. Då finns ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur och vilka uppgifter som behandlas.

Hur uppgifterna skyddas
Gedea arbetar kontinuerligt med aktuella metoder och tekniker för informationssäkerhet. 

Kontaktuppgifter:
Dataskyddsombud: Birgit Janicke, Birgit.janicke@gedeabiotech.com
Verkställande direktör, Annette Säfholm, annette.safholm@gedeabiotech.com

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies