en

Klinisk studie

Vi genomför just nu en klinisk studie med en ny behandling för vaginal svampinfektion. För att delta i studien svarar du på fem frågor och bokar ett kostnadsfritt läkarbesök. Genom att delta i studien får snabbt en besökstid för undersökning och eventuell behandling.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.
Du måste vara minst 18 år för att få delta i studien.

Till frågorna >
kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Sverige
Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81
nyhetsbrev

Eit